Jiangsu Lianbo Precision Technology Co.,Ltd

No.16 Lingang Science Technology Innovation Park, Xiashu Town, Jurong, Zhenjiang City,Jiangsu Province.
212004 Zhenjiang
China

Phone: +86051180775616
Web address: http://www.js-lianbo.com/
Stand: 2.2 / E15